נא להמתין...

תנאי שימוש בשירות בוקלי - Bookly

אנו מברכים אותך על שבחרת להשתמש בשירות בוקלי - Bookly, הספריה הדיגיטלית הראשונה בישראל, המספקת שירותי השאלת ספרים דיגיטליים ושירותים נוספים כפי שיופיעו באתר או באפליקציה ("השירות") מעת לעת.

תנאי השימוש חלים עליך גם אם לא נרשמת לשירות, למעט הוראות בתנאים אלה החלות רק על משתמשים רשומים.

מסמך זה הוא חוזה מחייב בינך לביננו, הנהלת שירות בוקלי- Bookly, והוא קובע את התנאים המשפטיים בנוגע לשימוש בשירות.

אנו ממליצים להקדיש זמן לקריאה של תנאי השימוש כיוון שהם חלים על השימוש שלך בשירות. אם, לאחר שקראת את התנאים, מצאת שהם אינם תואמים את השקפתך, או רצונותיך, עליך להימנע מהשימוש בשירות. אנו נצטער על כך, אך זו זכותך המלאה.

בכל עת ניתן לפנות אלינו לכתובת: info@bookly.co.il בכל בקשה ופניה בנוגע לתנאים אלה.

ייתכנו שינויים בתנאים אלה, בשל אופיו הדינאמי של השירות ושל האינטרנט ככלל, וכן של היבטי החקיקה והרגולציה שיכולים לחול על הפעילות בשירות. אנו נפרסם מראש הודעה על שינויים צפויים בשירות עצמו, או בשיגור הודעת דואר אלקטרוני ובה נפרט את מהות השינוי ומועד כניסתו לתוקף.

הסכמתך לתנאי שימוש אלה מהווה גם הסכמה לתנאים שעברו שינוי ואולם, ככל שנדרש על פי דין, נבקש שוב את הסכמתך לתנאים החדשים. במהלך תקופת ההודעה ועד כניסתם לתוקף של התנאים המעודכנים תינתן לך האפשרות להודיע על אי הסכמתך לה ובהתאם יסתיימו חשבונך והרשות שניתנה לך להשתמש בשירות.

בשל מגבלות השפה העברית, בחלק קטן מהמקרים הניסוח הוא בלשון זכר בלבד, אך תנאים אלה מתייחסים כמובן גם לכן, הנשים.

השימוש בשירות ומגבלותיו

בכפוף לתשלום התמורה (ככל שנדרש) ובהתאם להוראות הסכם זה, ניתנת לך הרשות להשתמש בשירות למהלך תקופת ההסכם אך ורק לשם שאילת ספרים דיגיטליים באופן פרטי ושירותים נלווים ככל שיוצעו מעת לעת – בהתאם למפורט בשירות, וכן לשם עיון במידע הזמין בשירות ורלבנטי לצורך המטרות הללו. אין להשתמש בשירות לכל מטרה אחרת ללא קבלת הסכמתנו בכתב, במפורש ומראש.

מקומם של תכני השירות הם בשירות בלבד. אין לפרסם פרטים ותכנים מתוך השירות בכל אתר, אפליקציה או מדיה אחרת בכל צורה שהיא ואין להעבירם לאחרים. בנוסף, אלה הפעולות שנאסר עליך לעשות:

  • אין להעתיק את תכני השירות, להטמיע אותם (embed) באתרים אחרים, להציג אותם באמצעות פעולת מסגור (framing), ליצור אתרי מראה (mirroring), למכור, להעניק רישיון שימוש, להשכיר, להשאיל או להפיץ את תכני השירות בכל דרך שהיא.
  • אין לשנות, ליצור יצירות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת או לעשות כל פעולה במטרה לחשוף את קבצי המקור של תוכנת השירות.
  • אין לקשר לתוכן בשירות המציג אותו במנותק מדף האינטרנט שבו התוכן נמצא. בקישור לדפי אינטרנט של השירות, אין להסתיר, לחסום, לשבש או למחוק כל מידע מדפי האינטרנט של השירות, כפי שהם במקורם.
  • אין לגשת לשירות או לתכנים הכלולים בו במטרה לפתח או ליצור שירות דומה או מתחרה בשירות, לרבות באמצעות איסוף פרטים ומידע מתוך השירות.
  • ללא הסכמתנו הכתובה והמפורשת מראש, אין להשתמש בשירות או לגשת אליו למטרות בחינה, סריקה, איסוף אוטומטי של מידע (scraping), פעולות פצחנות (hacking), פריצת מערכות האבטחה של השירות וכל מערכת מחשב ותקשורת המשרתת אותו, הפרעה לפעולת השירות, עקיפת מנגנוני ההגנה של השירות, ביצוע מניפולציות בפעילות השירות, גישה שיטתית למחשבי השירות באמצעות כלי שירות אוטומטיים כדוגמת: 'bots' ו - 'crawlers' וגישה לתכונה או לפונקציונאליות של השירות שאינן מיועדות להיות נגישות או אינן מתועדות.
  • אין להשתמש בשירות לכל פעילות המהווה או מעודדת ביצוע מעשים המהווים עבירה פלילית, או עוולה אזרחית, או מפרים בכל דרך אחרת את החוק הרלבנטי, לרבות חוקים הנוגעים להטעיה, הונאה, זיוף, הגנת פרטיות, גניבת זהות, חדירה לחומר מחשב, הפצת וירוסים ותוכנות עוינות אחרות, זכות הפרסום, לשון הרע, הטרדה ופרסומי תועבה.
  • אין לקשר לשירות מאתרים בלתי חוקיים, לרבות אתרי הימורים, פורנוגרפיה ואתרי שנאה.

רישום

השימוש בשירות זמין לכלל המשתמשים. יחד עם זאת, מרבית האפשרויות להשתמש בשירות זמינות לך רק אם נרשמת. במהלך ההרשמה תתבקש למסור פרטים אישיים – חלקם יהיו בגדר פרטי חובה שיצוינו בהתאם בדפי הרישום.

אנו רשאים לבטל את הרישום שלך לשירות או לא לאפשר לך להירשם אליו מלכתחילה, אם לפי שיקול דעתנו נרשמת כדי לבצע פעולה בלתי חוקית (לדוגמה, בדרך של התחזות לאחר), או כדי לפגוע באחרים, בשירות, או בנו – בעלי השירות, או במי מטעמנו, או אם פעילותך בשירות מפרה צו בית משפט או הוראה מחייבת של רשות, או מפרה תנאים אלה, או אם קיימת לדעתנו סיבה מוצדקת אחרת לכך, מבלי שנצטרך לנמק את החלטתנו.

גישה לחשבון

הגישה לחשבון המשתמש שלך בשירות מאובטחת באמצעות שם משתמש וסיסמה. בעתיד יתכן ונאפשר או נחייב גישה לחשבון המשתמש שלך באמצעות אמצעים אחרים או נוספים, כפי שנראה לנכון. לך ורק לך ניתנת הזכות להשתמש בחשבון שלך בשירות. עליך להימנע מלשתפם עם אחרים וכן עליך לשמור בסוד את הסיסמה ולהימנע מלמסור אותם לאחרים.

העלאת תוכן

במהלך השימוש שלך בשירות יתאפשר לך להעלות תכנים לשירות. לדוגמה, במסגרת העלאת המלצות או חוות דעת על ספרים ששאלת, תוכל להזין פרטים אישיים, טקסט חופשי ותמונה. בכל עת נוכל לשנות את מהות והיקף התוכן שניתן יהיה להעלות לשירות.

אנו מעודדים אותך להזין מידע ותכנים ההולמים לרוח ולמטרת השירות. בה בעת, אנו מעוניינים לשמור על שיח תרבותי ומנומס בשירות ודורשים ממך להתייחס בכבוד ובדרך ארץ לזולת. אנו נפרסם את התוכן שהזנת לשירות, אלא אם קיבלנו החלטה, לפי שיקול דעתנו, שהתוכן איננו מתאים לפרסום.

חלקם של התכנים, כדוגמת תמונה או טקסט חופשי עשויים להיות מוגנים בזכויות משפטיות כדוגמת זכות יוצרים, סוד מסחרי, סימני מסחר והזכות לפרטיות. עליך לבדוק ולוודא שמותר לך להעלות את התכנים הללו לשירות, ומוצהר על ידך כי כך עשית וכי העלאת התכנים איננה פוגעת בזכויות של איש.

אנו נשתמש במידע שלך בהתאם למדיניות הפרטיות של השירות [הוסף קישור] וכן בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה, לרבות ההוראות בדבר שמירת התוכן, זמינותו, פרסומו, הסרתו והשימוש בזכויות בו.

לתשומת הלב: המידע המפורסם בשירות, במסגרת חוות דעת, המלצות וכיוצא בזה, הוא פומבי וחשוף בפני משתמשי השירות. אנו ממליצים לנהוג בזהירות ובתבונה לפני שמעלים תוכן המיועד להתפרסם בשירות.

התכנים שלך המועלים לשירות הם שלך ובאחריותך. איננו נושאים באחריות לתוכן שלך, או לתכנים שמעלים משתמשים אחרים, ובכלל זה לאמיתותם, למהימנותם, לחוקיותם ולכל פעולה הנעשית בקשר איתם.

תוכן אסור

אין אצלנו מקום לתוכן בלתי חוקי (כדוגמת, לשון הרע, פגיעה בזכויות יוצרים, בפרטיותו של אדם וכיוצא באלה), ניבולי פה, גסות רוח, איומים, ביטויים גזענים והתבטאויות המכוונות לפגוע באחרים (לדוגמה, פרסום פרטים אינטימיים על אדם, ללא רשותו), תוכן מיני, קוד תוכנה זדוני (וירוסים, סוסים טרויאניים וכו') וכל תוכן שאיננו קשור לאופיו ומהותו של השירות. עליך להימנע מלהעלות לשירות תוכן מסוג זה.

בנוסף, עליך להימנע מלהעלות לשירות כל תוכן פרסומי, שיווקי או מסחרי.

בדיקת תוכן

אנו רשאים לבדוק תכנים שביקשת להעלות לשירות, לפני פרסומם לשירות ולמנוע את העלאתם אם לדעתנו הם אינם עומדים בדרישות המפורטות בתנאי שימוש אלה. אנו רשאים גם להסיר תוכן לאחר שעלה לשירות, ביוזמתנו, או לפי דרישה של אחרים. הסרת תוכן או מניעת העלאתו מלכתחילה תיעשה לפי מיטב שיקול דעתנו, על מנת לשמר את תרבות הדיון בשירות ובמידת האפשר למנוע העלאת תוכן בלתי חוקי על פניו, ללא בחינה משפטית.

ככל שיידרש, נוכל גם לערוך תוכן שביקשת להעלות לשירות, כדי להתאימו לאופי ולמהות הפעילות בשירות.

איננו מביעים דעה שיפוטית לגבי התוכן שהסרנו או שמנענו את העלאתו, לגבי תוכן שהסכמנו להעלות או שסרבנו להסיר ולגבי תוכן שערכנו. זהו עניין לבתי המשפט ולא לנו.

בכל עת, נוכל גם למחוק תוכן, או לסרב להעלות אותו, אם לדעתנו, הוא פוגע במשתמשים אחרים בשירות, בפעילות בשירות, בפעילות שלנו בשירות או בכל פעילות אחרת שלנו, או באלה הפועלים מטעמנו, או במקרה שהפרת את תנאי שימוש אלה, או אם החלטנו, מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתנו, שאיננו מעוניינים להעלות את התוכן או להמשיך לספק לך את השירות.

הגשת תלונה

בכל עת, ניתן לפנות אלינו בכדי להגיש תלונה על תוכן שפורסם בשירות והפוגע בך. האפשרות להגשת תלונה פתוחה בפניך בין אם הנך משתמש רשום בשירות או לא. בפנייתך נבקשך לספק פרטים מזהים שלך ופרטים בנוגע לתוכן נשוא תלונתך. אנו נהיה רשאים לדרוש ממך מידע נוסף ולהתנות את טיפולנו בפנייתך בקבלתו. יודגש כי לא נטפל בפניות בלתי מזוהות.

לאחר קבלת פנייתך, נהיה רשאים, על פי שיקול דעתנו, להסיר באופן זמני את התוכן נשוא פנייתך, להפנות את פנייתך לעיונו של המשתמש שהעלה את התוכן ולבקש את תגובתו בתוך שלושה ימי עסקים מיום פנייתנו אליו.

אם הסרנו זמנית את התוכן נשוא פנייתך, בתום שלושת ימי העסקים לא נפרסם מחדש את התוכן נשוא פנייתך אם המשתמש שהעלה את התוכן לא התנגד להסרתו, או לא הגיב לפנייתנו. אם המשתמש שהעלה את התוכן התנגד להסרתו והודיע כי הוא מוכן להגן על התנגדותו בערכאות משפטיות, נפרסם מחדש את התוכן נשוא פנייתך ולא נסיר אותו, עד לקבלת החלטה מבית משפט המורה לנו להסירו.

תוכן נוסף

אנו רשאים לפרסם בשירות מאמרים ותכנים נוספים הקשורים בתחומי הפעילות של השירות ונאפשר צפייה בהם על ידי כלל משתמשי השירות, או בתנאים מסוימים, כפי שנקבע מעת לעת. התכנים הללו נכתבים בחלקם על ידי מערכת השירות ובחלקם על ידי כותבים אחרים ומוצעים להעשרת הידע בלבד. הם אינם חוות דעת מקצועית ואין להתייחס אליהם ככאלה. יש להיוועץ בבעל המקצוע המתאים, קודם לביצוע כל פעולה המצריכה יעוץ כזה.

זמינות

ככלל, השירות נגיש מכל מקום בעולם ומכל מחשב המחובר לאינטרנט ונעשה כל מאמץ סביר כדי שהשירות יהיה זמין בכל עת. יחד עם זאת, אנו עשויים לחסום, בעצמנו או באמצעות צד שלישי מטעמנו, את הגישה לשירות מאזורים גיאוגרפיים מסוימים, ממחשבים המשתמשים בכתובות אינטרנט (IP address) מסוימות, או ממקורות אחרים, לשם הגנה על השירות ומניעת הפגיעה בו, במשתמשיו ובנו.

כבשירותים רבים אחרים, גם השירות שלנו עשוי לכלול פרסומות למוצרים ושירותים. הפרסומות יכולות להופיע בצורה של פרסומת 'כרזה' (Banner), פרסומת טקסטואלית, חלונית קופצת ('pop-up') ועוד. אם מקורן של הפרסומות הוא בחברות הפרסום ולא בנו, הרי שאין לנו שליטה על המידע המפורסם בהן, על אופיין ודרך הצגתן ולפיכך אנו גם לא נושאים באחריות להן ולכל פעולה שתבוצע על ידך בקשר להן.

תכני הספרים וקישורים חיצוניים

תנאי שימוש אלה חלים על השירות בלבד והם אינם חלים על תכני הספרים הדיגיטליים המוצעים במסגרת השירות או על שירותים ואתרים אחרים המקושרים לשירות זה. איננו שולטים או מפקחים על תכני הספרים הדיגטליים בשירות או על האתרים האחרים ואיננו נושאים באחריות לנעשה בהם. הפעילות באתרים המקושרים לשירות כפופה לתנאים אחרים המוצעים על ידי בעליהם ואנו ממליצים לעיין בהם היטב ולקבל החלטה מושכלת ביחס לשימוש בהם.

בכל עת ניתן לפנות אלינו בכתובת: info@bookly.co.il ולדווח על תוכן של ספר דיגיטלי המוצג במסגרת השירות או קישור לשירות אחר שלדעתך תכניו פוגעניים או בלתי חוקיים. אנו נבחן את פנייתך ובהתאם לשיקול דעתנו נחליט אם להותיר את התוכן על כנו, או לבטל אותו, אולם לא נישא בכל אחריות בקשר לתוכן האמור, בין אם החלטנו להסיר את אותו ובין אם לא.

תשלום

כמשתמש רשום יתאפשר לך לרכוש את אחת מחבילות השאלת הספרים בשירות, כפי שיוצעו מעת לעת. הסכום לתשלום יפורסם בשירות והוא יכלול מע"מ כדין. ניתן יהיה לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי דרך השירות או במסירת פרטים לנציג השירות בטלפון, בהתאם לתנאים ולהיצע שנפרט בשירות מעת לעת.

ביצוע התשלום ייעשה באמצעות חברת הסליקה, לתשומת הלב, ביצוע עסקת האשראי והשימוש בנתוני כרטיס האשראי ובפרטים הנלווים אליהם יהיה בכפוף לתנאי חברת הסליקה.

בכל עת ולפי שיקול דעתה תוכל הנהלת השירות לשנות או לעדכן את תהליך ביצוע התשלום בשירות, לרבות תוכניות השירות, האמצעים הזמינים לתשלום ואופן סליקתם. בנוסף, בכל עת נוכל להציע שירותים ומוצרים נוספים באמצעות השירות – בין שלנו ובין של אחרים, בחינם או בכפוף לתשלום.

ביטול השירות

הנך רשאי לבטל את קבלת השירות בכל עת. אם ביטלת שירות לתקופה אחת מוגדרת מראש (חד-פעמי), לא תזוכה בהחזר כספי או הטבה כלשהי. אם ביטלת שירות לתקופה מתחדשת תזוכה בהחזר כספי בהתאם להוראות הדין.

פרטיות

מדיניות הפרטיות של השירות מתארת את האופן שבו אנו אוספים ומשתמשים במידע אישי במסגרת הפעילות בשירות. פרטיותך חשובה לנו ולכן אנו ממליצים לקרוא בעיון את המדיניות הזו. המדיניות העדכנית נמצאת כאן [הוסף קישור].

קניין רוחני

השירות כולל ממשקי משתמש, עיצובים גראפיים, איורים, טקסטים, צלמיות (icons), קוד תוכנה ועוד. כל אלה מוגנים בזכויות יוצרים וחלקם אף באמצעות זכויות קנין רוחני נוספות כדוגמת סימני מסחר וסודות מסחר. מלוא הזכויות בתכנים אלה (למעט בתכנים שמשתמשים העלו לשירות) בבעלותנו או שקיבלנו רשות של אחרים להשתמש בהם בשירות.

מלבד הרשות שניתנה לך במפורש להשתמש בשירות, כמפורט בתנאים אלה, אין לעשות בשירות ואין להרשות לאחרים לעשות בשירות ובכל מרכיב הכלול בו שימוש שלא הותר במפורש. הסימנים © ו - ® מעידים על קיומם של זכויות קנייניות. אין לשבש את הצגתם.

זכויות היוצרים בתכנים שהעלית לשירות (ככל שיש בתכנים זכויות יוצרים) נשארות בבעלותך. עם העלאתם לשירות, אנו מקבלים ממך רשות בלתי חוזרת, ללא תשלום, בלתי מוגבלת בזמן וניתנת להעברה, להציג את התכנים בשירות וכן להשתמש בהם כדי לספק את השירות, לצורך פעולות תפעוליות של השירות, תחזוקתו, בקרה עליו, פיתוחו וקידומו.

אחריות

השירות משמש כזירה להשאלת ספרים דיגיטליים ולמתן שירותים ומוצרים המפורטים בשירות. השירות ובכלל זה כלל המידע והשירותים בו, מוצעים לשימוש כפי שהם ובאופן אחיד לכלל המשתמשים. איננו מתאימים את השירות לצרכיך או לצרכי משתמשים אחרים ולא נישא באחריות לפעילותך בשירות וליכולתנו לספק את צרכיך המסוימים.

השימוש שלך בשירות וחשיפתך למידע בשירות, ובכלל זה למידע ושירותים המסופקים על ידי אחרים באמצעות השירות, נעשה על אחריותך בלבד. איננו נוטלים כל אחריות לפעילות בשירות, למידע ולשירותים המוצעים באמצעותו ובכלל זה איננו מתחייבים לכך שהתוכן הכלול בהם הוא מקיף, נכון, עדכני וחוקי.

במקרים של ספק ובכל מקרה נדרש, מומלץ להיוועץ באנשי מקצוע מתאימים לפני קבלת החלטה המבוססת על מידע המפורסם בשירות.

לעתים עלולות להתרחש תקלות בפעילות השירות, בגלל בעיות בפעילות ספקי התקשורת של השירות, מערכות התוכנה של השירות, שינויים ותחזוקה שאנחנו מבצעים בשירות ועוד. תקלות מסוג זה גורמות לאי נוחות וקושי בשימוש בשירות ואנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להתגבר עליהן במהירות המרבית. יחד עם זאת, לא נישא באחריות לכל אי נוחות או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מהן.

הפרה ושיפוי

אם תפר תנאים אלה, אתה מתחייב לשפות ולפצות את בעלת השירות, עובדיה, מנהליה ומי מטעמה, מייד עם דרישתם עבור כל הוצאה (לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין), תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק מכל סוג, שייגרמו להם.

שינויים

מעת לעת נוכל לערוך שינויים בשירות, לרבות היקף השירותים המוענקים באמצעותו, מראהו ואופיו. אם רכשת שירותים או מוצרים בשירות בהתאם לאחת מהתוכניות המוצעות בו, יתאפשר לך להודיע על ביטול החשבון שלך בשירות בעקבות השינויים הללו ובהתאם נחזיר לך את החלק היחסי מהתשלום שלא נוצל על ידך.

אנו רשאים גם להחליט על הפסקה מוחלטת של פעילות בין באופן זמני ובין ללא מגבלת זמן. גם במקרה זה יתאפשר לך לפנות אלינו בבקשה לקבלת החזר יחסי של התשלום ששילמת עבור השירותים בשירות ושלא נוצלו על ידך.

דין

הדין החל על השימוש בשירות ועל הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד.

תנאים ממצים

תנאים אלה ממצים את כל המוסכם בינך לבין הנהלת השירות בקשר עם השימוש בשירות.

שמירה

אנו רשאים (אך לא חייבים) לשמור מידע שנצבר בשירות בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות [הוסף קישור] של השירות, גם לאחר שהפסקת את חשבונך בשירות ואף לאחר הפסקת השירות.

עודכן לאחרונה בתאריך: 5.2.2017

 

 

Bookly
בוקלי היא ספריית ההשאלה הדיגיטלית הראשונה בישראל ומציעה חוויית קריאה חדשנית וידידותית. מגוון הז'אנרים והספרים באתר יהיו זמינים כל הזמן ובמחיר אחיד ומשתלם!
את הספרים הדיגיטליים ניתן לקרוא באפליקציית הליקון.
מרגע שכירת הספר, ניתן לקרוא אותו במהלך חודש ימים ולהאריך בעוד 14 יום ישירות מהממשק האישי. 
בסיום חודש ההשכרה, הספר יימחק אוטומטית מהאפליקציה.
 
מגוון הספרים באתר מתחדש כל הזמן ואנו עושים מאמצים ע"מ להמשיך ולספק מבחר ומגוון ספרים שיתאים לכלל הקוראים.

הספרים יהיו נגישים בכל שעות היום, במגוון מכשירים.
 
בכל שאלה או אם נתקלת בבעיה באתר, ניתן לפנות אלינו ונשמח לעזור! 

 

 

שירות לקוחות: 052-8017121
שעות מענה שירות לקוחות
א-ה 9:00-20:00 ו 9:00-13:00
© שיווק וקידום באינטרנט Gtn | תנאי פרטיות | Bookly 2017
פיתוח אתר: מוסטש | הליקון בוקס